لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سیده شبنم شهدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سیده شبنم شهدی

دکتر سیده شبنم شهدی
(با 0 رای)
دکتر سیده شبنم شهدیدکتر سیده شبنم شهدی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 151138شماره نظام پزشکی: 151138
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر سیده شبنم شهدیدکتر سیده شبنم شهدی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 151138شماره نظام پزشکی: 151138
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
نسخه نرم افزار: