لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سیده نازنین منصوری گیلانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سیده نازنین منصوری گیلانی

دکتر سیده نازنین منصوری گیلانی
(با 0 رای)
دکتر سیده نازنین منصوری گیلانیدکتر سیده نازنین منصوری گیلانی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 110618شماره نظام پزشکی: 110618
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر سیده نازنین منصوری گیلانیدکتر سیده نازنین منصوری گیلانی
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 110618شماره نظام پزشکی: 110618
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
نشانی مراکز فعال دکتر سیده نازنین منصوری گیلانی
مرکز آندوسکوپی بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه سوم
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر سیده نازنین منصوری گیلانی
نسخه نرم افزار: