لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سمیرا طبیبان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سمیرا طبیبان

دکتر سمیرا طبیبان
(با 0 رای)
دکتر سمیرا طبیباندکتر سمیرا طبیبان
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 37458شماره نظام پزشکی: 37458
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سمیرا طبیباندکتر سمیرا طبیبان
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان - نفرولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 37458شماره نظام پزشکی: 37458
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سمیرا طبیبان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: