لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سمانه جزنیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سمانه جزنیان

دکتر سمانه جزنیان
(با 0 رای)
دکتر سمانه جزنیاندکتر سمانه جزنیان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 100820شماره نظام پزشکی: 100820
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سمانه جزنیاندکتر سمانه جزنیان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 100820شماره نظام پزشکی: 100820
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سمانه جزنیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: