لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر صفیه عشوری مقدم

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر صفیه عشوری مقدم

دکتر صفیه عشوری مقدم
(با 0 رای)
دکتر صفیه عشوری مقدمدکتر صفیه عشوری مقدم
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 65044شماره نظام پزشکی: 65044
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر صفیه عشوری مقدمدکتر صفیه عشوری مقدم
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 65044شماره نظام پزشکی: 65044
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر صفیه عشوری مقدم را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: