لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سعید صاحب کشاف

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سعید صاحب کشاف

دکتر سعید صاحب کشاف
(با 0 رای)
دکتر سعید صاحب کشافدکتر سعید صاحب کشاف
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 22061شماره نظام پزشکی: 22061
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سعید صاحب کشافدکتر سعید صاحب کشاف
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
شماره نظام پزشکی: 22061شماره نظام پزشکی: 22061
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سعید صاحب کشاف را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: