لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سعید نجاری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سعید نجاری

دکتر سعید نجاری
(با 0 رای)
دکتر سعید نجاریدکتر سعید نجاری
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 104173شماره نظام پزشکی: 104173
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سعید نجاریدکتر سعید نجاری
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 104173شماره نظام پزشکی: 104173
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سعید نجاری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: