لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سعید قزوینیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سعید قزوینیان

دکتر سعید قزوینیان
(با 0 رای)
دکتر سعید قزوینیاندکتر سعید قزوینیان
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 28862شماره نظام پزشکی: 28862
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سعید قزوینیاندکتر سعید قزوینیان
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 28862شماره نظام پزشکی: 28862
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سعید قزوینیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: