لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سعیده ضیائی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سعیده ضیائی

دکتر سعیده ضیائی
(با 0 رای)
دکتر سعیده ضیائیدکتر سعیده ضیائی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21437شماره نظام پزشکی: 21437
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سعیده ضیائیدکتر سعیده ضیائی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21437شماره نظام پزشکی: 21437
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سعیده ضیائی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: