لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سعید بیرودیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سعید بیرودیان

دکتر سعید بیرودیان
(با 0 رای)
دکتر سعید بیرودیاندکتر سعید بیرودیان
دکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکیدکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکی
شماره نظام پزشکی: 94114شماره نظام پزشکی: 94114
دکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکیدکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکی
0
(با 0 رای)
دکتر سعید بیرودیاندکتر سعید بیرودیان
دکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکیدکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکی
شماره نظام پزشکی: 94114شماره نظام پزشکی: 94114
دکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکیدکترای تخصصی -Ph.D- اخلاق پزشکی
دکتر سعید بیرودیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: