لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رزیتا جعفری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رزیتا جعفری

دکتر رزیتا جعفری
(با 0 رای)
دکتر رزیتا جعفریدکتر رزیتا جعفری
فلوشیپ جراحی بینی و سینوس - رینولوژیفلوشیپ جراحی بینی و سینوس - رینولوژی
شماره نظام پزشکی: 95608شماره نظام پزشکی: 95608
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
0
(با 0 رای)
دکتر رزیتا جعفریدکتر رزیتا جعفری
فلوشیپ جراحی بینی و سینوس - رینولوژیفلوشیپ جراحی بینی و سینوس - رینولوژی
شماره نظام پزشکی: 95608شماره نظام پزشکی: 95608
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکتر رزیتا جعفری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: