لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رویا زمانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رویا زمانی

دکتر رویا زمانی
(با 0 رای)
دکتر رویا زمانیدکتر رویا زمانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 33998شماره نظام پزشکی: 33998
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر رویا زمانیدکتر رویا زمانی
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 33998شماره نظام پزشکی: 33998
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر رویا زمانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: