لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رویا نصیری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رویا نصیری

دکتر رویا نصیری
(با 0 رای)
دکتر رویا نصیریدکتر رویا نصیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 103118شماره نظام پزشکی: 103118
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر رویا نصیریدکتر رویا نصیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 103118شماره نظام پزشکی: 103118
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر رویا نصیری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: