لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رضوان میرزایی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رضوان میرزایی

دکتر رضوان میرزایی
(با 0 رای)
دکتر رضوان میرزاییدکتر رضوان میرزایی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 42363شماره نظام پزشکی: 42363
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر رضوان میرزاییدکتر رضوان میرزایی
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 42363شماره نظام پزشکی: 42363
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر رضوان میرزایی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: