لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رضا زندی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رضا زندی

دکتر رضا زندی
(با 0 رای)
دکتر رضا زندیدکتر رضا زندی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 98875شماره نظام پزشکی: 98875
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر رضا زندیدکتر رضا زندی
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 98875شماره نظام پزشکی: 98875
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر رضا زندی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: