لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رضا سیفی دیوکلائی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رضا سیفی دیوکلائی

دکتر رضا سیفی دیوکلائی
(با 0 رای)
دکتر رضا سیفی دیوکلائیدکتر رضا سیفی دیوکلائی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 130131شماره نظام پزشکی: 130131
0
(با 0 رای)
دکتر رضا سیفی دیوکلائیدکتر رضا سیفی دیوکلائی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 130131شماره نظام پزشکی: 130131
نسخه نرم افزار: