لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رضا لشکری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رضا لشکری

دکتر رضا لشکری
(با 0 رای)
دکتر رضا لشکریدکتر رضا لشکری
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 120971شماره نظام پزشکی: 120971
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر رضا لشکریدکتر رضا لشکری
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 120971شماره نظام پزشکی: 120971
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر رضا لشکری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: