لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر راضیه علیزاده ورتاب

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر راضیه علیزاده ورتاب

دکتر راضیه علیزاده ورتاب
(با 0 رای)
دکتر راضیه علیزاده ورتابدکتر راضیه علیزاده ورتاب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 28987شماره نظام پزشکی: 28987
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر راضیه علیزاده ورتابدکتر راضیه علیزاده ورتاب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 28987شماره نظام پزشکی: 28987
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر راضیه علیزاده ورتاب را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: