لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رسول ستوده منش

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رسول ستوده منش

دکتر رسول ستوده منش
(با 0 رای)
دکتر رسول ستوده منشدکتر رسول ستوده منش
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 31747شماره نظام پزشکی: 31747
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر رسول ستوده منشدکتر رسول ستوده منش
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 31747شماره نظام پزشکی: 31747
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر رسول ستوده منش را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: