لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید رسول میرشریفی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید رسول میرشریفی

دکتر سید رسول میرشریفی
(با 0 رای)
دکتر سید رسول میرشریفیدکتر سید رسول میرشریفی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 21302شماره نظام پزشکی: 21302
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر سید رسول میرشریفیدکتر سید رسول میرشریفی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 21302شماره نظام پزشکی: 21302
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر سید رسول میرشریفی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: