لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رامین نصرتی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رامین نصرتی

دکتر رامین نصرتی
(با 0 رای)
دکتر رامین نصرتیدکتر رامین نصرتی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکسفوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکس
شماره نظام پزشکی: 76157شماره نظام پزشکی: 76157
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر رامین نصرتیدکتر رامین نصرتی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکسفوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکس
شماره نظام پزشکی: 76157شماره نظام پزشکی: 76157
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر رامین نصرتی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: