لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رمضان بخشیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رمضان بخشیان

دکتر رمضان بخشیان
(با 0 رای)
دکتر رمضان بخشیاندکتر رمضان بخشیان
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب
شماره نظام پزشکی: 42580شماره نظام پزشکی: 42580
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر رمضان بخشیاندکتر رمضان بخشیان
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب
شماره نظام پزشکی: 42580شماره نظام پزشکی: 42580
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر رمضان بخشیان
دکتر رمضان بخشیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: