لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر رحمت اله دامن پاک جامی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر رحمت اله دامن پاک جامی

دکتر رحمت اله دامن پاک جامی
(با 0 رای)
دکتر رحمت اله دامن پاک جامیدکتر رحمت اله دامن پاک جامی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 108801شماره نظام پزشکی: 108801
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر رحمت اله دامن پاک جامیدکتر رحمت اله دامن پاک جامی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 108801شماره نظام پزشکی: 108801
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر رحمت اله دامن پاک جامی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: