لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پیمان صادقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پیمان صادقی

دکتر پیمان صادقی
(با 0 رای)
دکتر پیمان صادقیدکتر پیمان صادقی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 51194شماره نظام پزشکی: 51194
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1374)
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1388)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1391)
0
(با 0 رای)
دکتر پیمان صادقیدکتر پیمان صادقی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 51194شماره نظام پزشکی: 51194
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1374)
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1388)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1391)
نشانی مراکز فعال دکتر پیمان صادقی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر پیمان صادقی
دکتر پیمان صادقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: