لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پروین کاتب

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پروین کاتب

دکتر پروین کاتب
(با 0 رای)
دکتر پروین کاتبدکتر پروین کاتب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 13863شماره نظام پزشکی: 13863
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر پروین کاتبدکتر پروین کاتب
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 13863شماره نظام پزشکی: 13863
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر پروین کاتب را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: