لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پروانه پازوکی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پروانه پازوکی

دکتر پروانه پازوکی
(با 0 رای)
دکتر پروانه پازوکیدکتر پروانه پازوکی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 40730شماره نظام پزشکی: 40730
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر پروانه پازوکیدکتر پروانه پازوکی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 40730شماره نظام پزشکی: 40730
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر پروانه پازوکی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: