لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پریسا رشتیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پریسا رشتیان

دکتر پریسا رشتیان
(با 0 رای)
دکتر پریسا رشتیاندکتر پریسا رشتیان
فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکانفوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان
شماره نظام پزشکی: 95985شماره نظام پزشکی: 95985
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
0
(با 0 رای)
دکتر پریسا رشتیاندکتر پریسا رشتیان
فوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکانفوق تخصص بیماری‌های گوارش کودکان
شماره نظام پزشکی: 95985شماره نظام پزشکی: 95985
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دکتر پریسا رشتیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: