لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پریسا فلاح جهرمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پریسا فلاح جهرمی

دکتر پریسا فلاح جهرمی
(با 0 رای)
دکتر پریسا فلاح جهرمیدکتر پریسا فلاح جهرمی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 55859شماره نظام پزشکی: 55859
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر پریسا فلاح جهرمیدکتر پریسا فلاح جهرمی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 55859شماره نظام پزشکی: 55859
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر پریسا فلاح جهرمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: