لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر پرند قشلاقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر پرند قشلاقی

دکتر پرند قشلاقی
(با 0 رای)
دکتر پرند قشلاقیدکتر پرند قشلاقی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 85600شماره نظام پزشکی: 85600
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر پرند قشلاقیدکتر پرند قشلاقی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 85600شماره نظام پزشکی: 85600
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر پرند قشلاقی
دکتر پرند قشلاقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: