لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر امید زارع زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر امید زارع زاده

دکتر امید زارع زاده
(با 0 رای)
دکتر امید زارع زادهدکتر امید زارع زاده
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 107499شماره نظام پزشکی: 107499
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر امید زارع زادهدکتر امید زارع زاده
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 107499شماره نظام پزشکی: 107499
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر امید زارع زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: