لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید نورالدین دریاباری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید نورالدین دریاباری

دکتر سید نورالدین دریاباری
(با 0 رای)
دکتر سید نورالدین دریاباریدکتر سید نورالدین دریاباری
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 120993شماره نظام پزشکی: 120993
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر سید نورالدین دریاباریدکتر سید نورالدین دریاباری
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 120993شماره نظام پزشکی: 120993
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر سید نورالدین دریاباری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: