لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر نیما رستگار راد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر نیما رستگار راد

دکتر نیما رستگار راد
(با 0 رای)
دکتر نیما رستگار راددکتر نیما رستگار راد
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 116623شماره نظام پزشکی: 116623
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
0
(با 0 رای)
دکتر نیما رستگار راددکتر نیما رستگار راد
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 116623شماره نظام پزشکی: 116623
متخصص چشم‌پزشکیمتخصص چشم‌پزشکی
نشانی مراکز فعال دکتر نیما رستگار راد
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر نیما رستگار راد
دکتر نیما رستگار راد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: