لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر نعمت اله رستمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر نعمت اله رستمی

دکتر نعمت اله رستمی
(با 0 رای)
دکتر نعمت اله رستمیدکتر نعمت اله رستمی
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 32751شماره نظام پزشکی: 32751
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر نعمت اله رستمیدکتر نعمت اله رستمی
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان - هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 32751شماره نظام پزشکی: 32751
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر نعمت اله رستمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: