لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر نگار معشوری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر نگار معشوری

دکتر نگار معشوری
(با 0 رای)
دکتر نگار معشوریدکتر نگار معشوری
فلوشیپ جراحی پستانفلوشیپ جراحی پستان
شماره نظام پزشکی: 123666شماره نظام پزشکی: 123666
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر نگار معشوریدکتر نگار معشوری
فلوشیپ جراحی پستانفلوشیپ جراحی پستان
شماره نظام پزشکی: 123666شماره نظام پزشکی: 123666
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر نگار معشوری
دکتر نگار معشوری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: