لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ناصر موثقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ناصر موثقی

دکتر ناصر موثقی
(با 0 رای)
دکتر ناصر موثقیدکتر ناصر موثقی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20115شماره نظام پزشکی: 20115
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر ناصر موثقیدکتر ناصر موثقی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20115شماره نظام پزشکی: 20115
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر ناصر موثقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: