لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ناصر مرادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ناصر مرادی

دکتر ناصر مرادی
(با 0 رای)
دکتر ناصر مرادیدکتر ناصر مرادی
فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی - اوروانکولوژیفلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی - اوروانکولوژی
شماره نظام پزشکی: 22393شماره نظام پزشکی: 22393
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر ناصر مرادیدکتر ناصر مرادی
فلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی - اوروانکولوژیفلوشیپ سرطان‌شناسی دستگاه ادراری و تناسلی - اوروانکولوژی
شماره نظام پزشکی: 22393شماره نظام پزشکی: 22393
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دکتر ناصر مرادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: