لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر نرگس قلاوند

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر نرگس قلاوند

دکتر نرگس قلاوند
(با 0 رای)
دکتر نرگس قلاونددکتر نرگس قلاوند
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 22867شماره نظام پزشکی: 22867
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر نرگس قلاونددکتر نرگس قلاوند
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 22867شماره نظام پزشکی: 22867
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر نرگس قلاوند را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: