لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر نجیبه علی یاری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر نجیبه علی یاری

دکتر نجیبه علی یاری
(با 0 رای)
دکتر نجیبه علی یاریدکتر نجیبه علی یاری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 52990شماره نظام پزشکی: 52990
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر نجیبه علی یاریدکتر نجیبه علی یاری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 52990شماره نظام پزشکی: 52990
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر نجیبه علی یاری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: