لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید مصطفی سادات

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید مصطفی سادات

دکتر سید مصطفی سادات
(با 0 رای)
دکتر سید مصطفی ساداتدکتر سید مصطفی سادات
فلوشیپ جراحی ستون فقراتفلوشیپ جراحی ستون فقرات
شماره نظام پزشکی: 21321شماره نظام پزشکی: 21321
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر سید مصطفی ساداتدکتر سید مصطفی سادات
فلوشیپ جراحی ستون فقراتفلوشیپ جراحی ستون فقرات
شماره نظام پزشکی: 21321شماره نظام پزشکی: 21321
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر سید مصطفی سادات را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: