لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مصطفی بیات

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مصطفی بیات

دکتر مصطفی بیات
(با 0 رای)
دکتر مصطفی بیاتدکتر مصطفی بیات
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 42647شماره نظام پزشکی: 42647
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مصطفی بیاتدکتر مصطفی بیات
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 42647شماره نظام پزشکی: 42647
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مصطفی بیات را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: