لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مرتضی خطیبیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مرتضی خطیبیان

دکتر مرتضی خطیبیان
(با 0 رای)
دکتر مرتضی خطیبیاندکتر مرتضی خطیبیان
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 20703شماره نظام پزشکی: 20703
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر مرتضی خطیبیاندکتر مرتضی خطیبیان
فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالانفوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 20703شماره نظام پزشکی: 20703
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دکتر مرتضی خطیبیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: