لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منیر اوج

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منیر اوج

دکتر منیر اوج
(با 0 رای)
دکتر منیر اوجدکتر منیر اوج
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 27118شماره نظام پزشکی: 27118
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر منیر اوجدکتر منیر اوج
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 27118شماره نظام پزشکی: 27118
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر منیر اوج را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: