لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منیر عشوری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منیر عشوری

دکتر منیر عشوری
(با 0 رای)
دکتر منیر عشوریدکتر منیر عشوری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21021شماره نظام پزشکی: 21021
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر منیر عشوریدکتر منیر عشوری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21021شماره نظام پزشکی: 21021
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر منیر عشوری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: