لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منیره رنجبر نوازی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منیره رنجبر نوازی

دکتر منیره رنجبر نوازی
(با 0 رای)
دکتر منیره رنجبر نوازیدکتر منیره رنجبر نوازی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24678شماره نظام پزشکی: 24678
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر منیره رنجبر نوازیدکتر منیره رنجبر نوازی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 24678شماره نظام پزشکی: 24678
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر منیره رنجبر نوازی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: