لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منیره گل شیرازی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منیره گل شیرازی

دکتر منیره گل شیرازی
(با 0 رای)
دکتر منیره گل شیرازیدکتر منیره گل شیرازی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31250شماره نظام پزشکی: 31250
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر منیره گل شیرازیدکتر منیره گل شیرازی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 31250شماره نظام پزشکی: 31250
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر منیره گل شیرازی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: