لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مجتبی یوسفی زشک

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مجتبی یوسفی زشک

دکتر مجتبی یوسفی زشک
(با 0 رای)
دکتر مجتبی یوسفی زشکدکتر مجتبی یوسفی زشک
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 114828شماره نظام پزشکی: 114828
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مجتبی یوسفی زشکدکتر مجتبی یوسفی زشک
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
شماره نظام پزشکی: 114828شماره نظام پزشکی: 114828
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مجتبی یوسفی زشک را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: