لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مجتبی افشار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مجتبی افشار

دکتر مجتبی افشار
(با 0 رای)
دکتر مجتبی افشاردکتر مجتبی افشار
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 42795شماره نظام پزشکی: 42795
0
(با 0 رای)
دکتر مجتبی افشاردکتر مجتبی افشار
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 42795شماره نظام پزشکی: 42795
دکتر مجتبی افشار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: