لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد سپه دوست

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد سپه دوست

دکتر محمد سپه دوست
(با 0 رای)
دکتر محمد سپه دوستدکتر محمد سپه دوست
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20479شماره نظام پزشکی: 20479
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر محمد سپه دوستدکتر محمد سپه دوست
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20479شماره نظام پزشکی: 20479
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محمد سپه دوست
دکتر محمد سپه دوست را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: