لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد سپه دوست

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد سپه دوست

دکتر محمد سپه دوست
اولین وقت آزاد: در 7 روز
دکتر محمد سپه دوستدکتر محمد سپه دوست
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20479شماره نظام پزشکی: 20479
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
دکتر محمد سپه دوستدکتر محمد سپه دوست
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 20479شماره نظام پزشکی: 20479
اولین وقت آزاد: در 7 روز
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
رزرو مشاوره پزشکی دکتر محمد سپه دوست

رزرو مشاوره پزشکی دکتر محمد سپه دوست

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر محمد سپه دوست
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محمد سپه دوست
دکتر محمد سپه دوست را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: