لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد شیر خدا

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد شیر خدا

دکتر محمد شیر خدا
(با 0 رای)
دکتر محمد شیر خدادکتر محمد شیر خدا
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 86599شماره نظام پزشکی: 86599
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد شیر خدادکتر محمد شیر خدا
فلوشیپ جراحی سرطانفلوشیپ جراحی سرطان
شماره نظام پزشکی: 86599شماره نظام پزشکی: 86599
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد شیر خدا را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: