لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمدرضا نیک شعار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمدرضا نیک شعار

دکتر محمدرضا نیک شعار
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا نیک شعاردکتر محمدرضا نیک شعار
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 25194شماره نظام پزشکی: 25194
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا نیک شعاردکتر محمدرضا نیک شعار
فلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتالفلوشیپ جراحی روده بزرگ - جراحی کولورکتال
شماره نظام پزشکی: 25194شماره نظام پزشکی: 25194
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمدرضا نیک شعار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: